Saat Farkı Nedir?

GMT (Greenwich Mean Time) Greenwich ortalama zamanı anlamına gelir. Greenwich adını Londra?nın güneydoğusundaki Greenwich kasabasından alır. Buradaki rasathanenin üzerinde bulunduğu meridyen, başlangıç meridyeni (0°) kabul edilip başlangıç meridyenine gör

SAAT FARKI GMT Mİ? UTC Mİ?

 

GMT (Greenwich Mean Time) Greenwich ortalama zamanı anlamına gelir. Greenwich adını Londra’nın güneydoğusundaki Greenwich kasabasından alır. Buradaki rasathanenin üzerinde bulunduğu meridyen, başlangıç meridyeni (0°) kabul edilip başlangıç meridyenine göre ortalama güneş zamanı hesap edilerek dünyamız farklı zaman dilimlerine bölünmüştür. Her boylam derecesi arası 4 dakika olarak hesaplanmış ve böylece 15 derecelik her meridyen dilimi bir saate eşit kabul edilmiştir. Bu şekilde, dünyamız 12 saat doğuda ve 12 saat batıda olmak üzere 24 saat dilimine bölünmüştür. Greenwich başlangıç meridyeninden doğuya doğru gidildikçe saatler ileri (+) batıya doğru gidildikçe geri (-) gider.

Türkçesi “Eşgüdümlü Evrensel Zaman” olarak tercüme edilen UTC ise pek çok ülkede baz alınmaya başlanan yeni ve bilimsel bir zamanlamadır. 1963 yılında kullanılmaya başlanmış, kısaltması Fransızca “Temps Universal Coordonne” (Kısaca TUC) ve İngilizcesi “Coordinated Universal Time” (Kısaca CUT) olunca pek tabiî ki kısaltma konusunda bu iki ülke anlaşamamış ve sonunda UTC olarak kısaltılmasında mutabık kalınmıştır. UTC, zamanı atomatik olarak hesapladığından GMT ile arasında çok küçük farklılıklar vardır. (Saniyenin 9/10′u gibi) Ancak bunlar gündelik kullanımda önemli bir fark yaratmaz.

Türkiye, Doğu Avrupa zaman dilimindedir. Bu yüzden Türkiye saati UTC+2, yani UTC’den iki saat ileridedir. GMT esas alındığında da Türkiye saati gene GMT+2 olarak kabul edilir. (Yaz saati uygulaması hariçtir) Osmanlı Devleti’nde saatleri, Ayasofya’nın kubbesinden geçtiği varsayılan ve Arz-ı Halife veya Arz-ı İstanbul olarak adlandırdıkları meridyene göre ayar etmişlerdir. 1925 yılında, saat diliminde uluslararası standart haline gelen GMT sistemi kabul edilmiştir.